Budujeme klimatickou školní zahradu

05 — Vodopropustné zpevněné plochy